สังสรรค์ ในโอกาส "ครบรอบครึ่งปี ที่พบกัน"
ที่ร้านคลายเครียด (เจน โตใหญ่) ราชบุรี
วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

( ลองเครื่องใหม่ ที่ อ.สมเกียรติ ให้มา)

นักฆ่า เมืองโอ่ง

 

มอบอาวุธ สำหรับทำเว็บไซต์