ไปกราบครู ขอพร และขอขมาครู ที่ตอนเรียนอยู่ ชอบล้อครู แกล้งครู
อาจารย์พยงค์   บุนนาค


"คนดีคือคนที่มีศีล คนที่ไม่มีศีลคือคนไม่ดี"

                   เพื่อนๆ ที่ไปกราบคุณครูที่บ้านท่าน คงจำคำที่ครูฝากไว้ได้ ผมเลยเอามาฝากเพื่อนๆ ที่ไม่ได้ไปทุกคน
ปัจจุบันคุณครูจะรักษาศีล ๑๐ ข้อ แต่สำหรับพวกเรา ท่านบอกว่าขอแค่ ศีล ๕ ก็พอ
แต่วันนั้นผมบอกครูว่า "..ครูครับวันนี้ ผมคงรักษาไว้ได้ ๔ ข้อ ขาดไป ๑ ข้อแล้ว.."
วันนั้นครูบอกว่าท่านจำไม่ได้ว่าศีล ๑๐ มีอะไรบ้าง ผมก็เลยไปลอกมาบอกเพื่อนๆ ครับ

ศีล ๑๐ ที่ครูท่านฝากไว้ให้พวกเรามีศรัทธาจะรักษา ก็ได้ มีดังนี้
๑. เว้นจากทำลายชีวิต
๒. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
๓. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากร่วมประเวณี (กับสตรีที่มิใช่ภรรยาของตน)
๔. เว้นจากพูดเท็จ
๕. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเที่ยงแล้วไป
๗. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง ฯลฯ
๘. เว้นจากการทัดทรงดอกไม้ ฯลฯ
๙. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ ฯลฯ
๑๐. เว้นจากการรับทองและเงิน
                ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนทุกคน ธรรมะสวัสดี
ร.ต.สนั่น

 

ขอบคุณเพื่อนบ้านของอาจารย์ ให้ความอนุเคราะห์ ที่จอดรถ

 

อาจารย์เดินออกมาไขกุญแจ เปิดประตูรั้วบ้านด้วยตัวท่านเอง

 

ถึงแม้อาจารย์จะจำลูกศิษย์ไม่ได้ แต่ลูกศิษย์ ยังจำอาจารย์ได้

 

มอบมาลัยแทนคำขอบคุณ ที่ท่านที่สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า

 

ทุกคนดีใจที่อาจารย์ยังอยู่เป็นขวัญและเป็นกำลังใจให้พวกเรา

 

นานแค่ไหน ไกลแค่ไหน ก็ยังระลึกถึงอาจารย์

 

รดน้ำขอพร และขอขมาที่ตอนเด็กๆ เคยดื้อ เคยล้อเลียนท่าน

 

บางคนก็โกงท่าน ที่ให้หิ้วน้ำไปรดต้นมะพร้าวหน้าโรงเรียน ก็แกล้งทำน้ำหกจนเหลือก้นถัง

 

ด้วยการดูและเอาใจใส่ สั่งสอนทั้งวิชาความรู้ในห้องเรียนและการดำรงชีวิต

 

ลูกศิษย์ก็ไม่ได้ทำให้ท่านผิดหวัง

 

ท่านให้พร ให้คิดดี ทำดีและรักษาศีล

 

อาจารย์อีกหลายท่านที่ยังไม่มีโอกาสไปกราบเยี่ยม แต่ก็มีความเคารพและระลึกถึงตลอดเวลา

 

ลูกๆ ของอาจารย์ให้การดูแลอาจารย์เป็นอย่างดี

 

ไปเยี่ยมบ้านครู คลิก


กราบขอพรอาจารย์

อำลา