อาจารย์ พยงค์ บุนนาค

ปีนี้ อายุ ๙๗ ปี

บ้านอาจารย์อยู่ติดกับวัดตาล

 

เห็นป้ายวัดแล้วให้ตรงไป ไม่เลี้ยวซ้ายเข้าวัด เห็นบ้านอยู่ข้างหน้า

 

บ้านอาจารย์ทั้ง 2 หลัง ไม่มีรั้วกั้นกลาง อาจารย์พักบ้านนี้

 

กุญแจประตูอยู่ที่อาจารย์

 

อาจารย์จะเดินมาเปิดให้

 

อาจารย์อ่านหนังสือได้โดยใช้แว่นตา หรือแว่นขยาย

 

การได้ยินยังดีเยี่ยม

 

แอบหนีออกจากบ้านไปเดินเที่ยวในตลาดบ่อยๆ