ประธานเผือกชวนเพื่อนๆ มาร่วมประชุม เพื่อเตรียมการต้อนรับเพื่อนๆ เบญจมฯ ๑๔
ดูสถานที่ และความพร้อมด้านต่างๆ สรุปว่า ใช้ห้องอาหารจีนต้าหลง (ชั้นลอย)
อาหารจีนเลิศรส ของโรงแรม มีอาหาร  เครื่องดื่ม  ดนตรี พร้อม

ช่วงกลางวัน  มีกิจกรรม ๓ รายการ คือ
๑. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อน ครู อาจารย์ที่ล่วงลับ ณ วัดท่าโขลง
    (ท่านชื้น มุสิกาภูมิ เพื่อนเบญจมฯ ๑๔ เป็นเจ้าอาวาส)
๒. รดน้ำขอพร  อาจารย์พยงค์  บุนนาค
๓. เพื่อนที่ถนัด  หรือมีความชอบเรื่องกอล์ฟ   ประสงค์ รื่นเริง  จะแจกตังค์ค่าลงทะเบียนอีกแล้ว
     ให้แจ้งชื่อได้ที่ ผู้จัดการอำนวย 081-943-5415

ค่าลงทะเบียน ๗๐๐ บาท เท่าเดิม โดยแบ่งเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๕๐๐ บาท
เงินสวัสดิการของชมรม ๒๐๐ บาท กรณีครอบครัวผู้ติดตาม ไม่ได้ตั้งค่าใช้จ่ายไว้
แล้วแค่เพื่อนๆ จะมอบให้

ประธานได้สำรองห้องพักไว้สำหรับเพื่อนๆ ๙ ห้อง ราคา ห้องละ ๗๐๐ บาท รวมอาหารเช้า ๒ ที่
แล้วพบกัน  วันที่ ๗ เมษายน


.