ทำบุญบ้านใหม่ ผอ.สันติทัศน์ เรืองเดช
เสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ อ.เกาะคา จ.ลำปาง