พลโท ประสงค์ บุตรขวัญ ประธานชมรมศิษย์เก่าเบญจมฯ 14 และเพื่อน
เยี่ยมให้กำลังใจหลาน "แก้ม" ที่ประสบอุบัติเหตุ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรี
โดยมี นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ราชบุรี ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗