แต่งงานลูกชาย หมวดเอกลักษณ์
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
สโมสรทหารช่าง ราชบุรี