ผอ.กมลศักดิ์ ผดุงกิจ
ผู้อำนวยการแขวงการทางราชบุรี
086-0334319
ชมพิพิธภัณฑ์ กรมทางหลวง

รถยนต์ที่กรมทางหลวงจัดถวายเป็นรถพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว