เกรียงไกร เตียงเกตุ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
086-671-9559