สมบูรณ์  บุษสาย
089-5740143
อดีต : นักวิชาการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหาน
ที่ว่าการอำเภอหนองหาน
ถนนอุดร - สกลนคร  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐
โทร ๐๔๒ ๒๖๑ ๑๖๒ ,

e-Mail : sbbs1003@hotmail.com

สมโภชน์ อาจละสุทธิ์
สุวัฒน์ เสียงสะอาด
อนันต์ ดีนพเก้า
สมบูรณ์ บุษสาย
ศักดา เชื้อประทุม

นักกีฬาโรงเรียน


สวัสดีเพื่อน..
หลังจากจบ ม.ศ.3 ก็เรียนต่อ ม.ศ.4-5 จบมาแล้วเอนไม่ติด
ก็ไปสอบเป็นเสมียนปกครองอยู่ที่จอมบึง 4 ปี แล้วก็เรียนทไวไลท์ที่ วค.จอมบึง ไปด้วย
จากนั้น ก็มาสอบเป็นพัฒนากร บรรจุที่กุมภวาปี อุดรธานี ปี 2522
ปี 2524 ก็แต่งงาน พอปี 28 ปลูกบ้านเสร็จก็สมัครเรียน มสธ.จบปี 2530
แล้วก็ย้ายวนเวียนอยู่ในอุดร ได้ 11 อำเภอแล้ว
สอบเลื่อนตำแหน่งสามครั้ง ได้ครั้งหนึ่ง   แต่ตกสัมภาษณ์ ก็คิดว่าคงพอแค่นี้ ...
คิดว่าจะทำงานต่อไปจนเกษียณอายุราชการ ป ี2558
รักและคิดถึงเพื่อนทุกคนกระท่อมน้อย

 

2 ตา ยาย

ครอบครัวสุขสันต์

 

คนเล็ก รับปริญญา เมื่อธันวา 2553